top of page

ברירת וצירוף מקרים

היום זה היום! ברגעים אלו, בעולם מקביל, אלפי תלמידים עושים את דרכם אל בית הספר על שם הרווין הרנס.

כן, גם בעולם המקביל שנת הלימודים מתחילה בספטמבר. צירוף מקרים? בוודאי שלא, אבל הוא הרבה יותר מבוסס ממה שאתם חושבים.


כשבונים עולם פנטסטי צריך לעשות הרבה מחקר.

לא מחקר אקדמי של ממש (בדרך כלל) אבל לבדוק כל פרט קטן ולראות אם הוא מתאים לחוקים שקבענו לעולם שלנו, כי זה שהוא בדיוני לא אומר שהוא לא הגיוני. להפך, אם הוא לא הגיוני הוא מאבד את הכוח שלו לגרום לנו להאמין.


בעולם של מסדר הנפילים האנושות התפצלה במאה ה16, בעקבות ציד המכשפות, וחברה עצמאית של דרואידים החלה להתפתח בעולם המקביל אליו ברחו. או במילים אחרות – כל דבר קטן, אפילו שמות או מנהגים יומיומיים, חייב היה להתקיים במאה ה16 או שקיים הסבר הגיוני להתפתחות שלו ממנהגים מאז לפי החוקים של העולם.


מה שגורם לי לא פעם לחפש מקורות – מתי התחילו להשתמש בסוכר? מה מקור השם תרזה? ממתי חוגגים ימי הולדת?

אז בחברה הדרואידית מקדשים את הטבע כי הוא מקור הכוח שלהם. וימי השוויון בהם היום והלילה משתווים הם מועדים בהם הכי הרבה תלמידים יכולים למצות את הפוטנציאל שלהם. לכן ביום השוויון הסתווי מלמדים את התלמידים החדשים איך להשתמש בקסם לראשונה, וביום השוויון האביבי מתקיימים המבחנים המעשיים. לשם כך מתחילה שנת הלימודים שבועיים לפני יום השוויון. הגיוני, לא?


אבל הבטחתי לכם שזה לא צירוף מקרים – וזה כי גם אנחנו מתחילים ללמוד בספטמבר בגלל עונות השנה. שתי ההשערות המרכזיות לסיבה שספטמבר השתרש כמועד פתיחת השנה במרבית בתי הספר המערביים (בחצי הצפוני של הכדור) הן השלכות של תרבות חקלאית והחום של הקיץ. העדיפו להתחיל ללמד דווקא בסתיו. כלומר, סמוך ליום השוויון.

Coincidence? I think not.

bottom of page